ODVOZ ŠUTA

Odvoz šuta,odvoz zemlje, odvoz smeća, odvoz stakla i ostalog otpada u toku izgradnje, renoviranja i adaptacija građevinskoh objekata vrši se specijanim vozilima i kontejnerima za šut i ostali otpad kao i kiper kamionima.

ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Čišćenje gradilišta i napuštenih objekata vrši iskusni tim ljudi za ručno čišćenje objekata kao što su čišćenje dvorišta, čišćenje podruma, čišćenje hala i ostalih prostora na kojima se nalaze razne vrste otpada.

CEVI ZA ŠUT

Najam cevi za šut omogućava spuštanje šuta sa viših spratova direktno u kontejner za šut, što ubrzava proces čišćenja gradilišta. Cevi za šut su lako prenosive i brzo se montiraju. Pozovite nas i uverite se u kvalitet.

+381 61 22 50 250

Osnovna delatnost firme je sakupljanje , odvoz i deponovanje građevinskog šuta, zemlje, smeća i ostalog neopasnog otpada nastao na gradilištima nakon izgradnje objekata, renoviranja, rekonstrukcija i adaptacija, bilo u rasutom stanju ili džakovima.

ODVOZ ŠUTA

ODVOZ SMEĆA

ODVOZ OTPADA

KONTEJNERI

Preporuke

Zadovoljan Klijent je najbolji Klijent. Korisnici naših usluga govore o nama.

SalusTrans d.o.o.

Telefon za kontakt: +381 61 22 50 250

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!